Ι Ε Ρ Α   Μ Ο Ν Η   Α Γ Ι Α Σ   Τ Ρ Ι Α Δ Ο Σ   ΑΡ Ε Τ Ι Ο Υ

Η Μονή Αγίας Τριάδος Αρετίου χτίστηκε γύρω στο 1600 ανατολικά από το χωριό Καρύδι όταν ο ευγενής τιμαριούχος Μάρκος Παπαδόπουλος αφιέρωσε σ’ αυτήν αγρούς 40 μουζουριών. Κατά την επανάσταση του 1821, οι Τούρκοι του Χουμεριάκου εισέβαλαν στην Μονή καταστρέφοντας και την πλούσια βιβλιοθήκη που διατηρούνταν εκεί από την εποχή της ενετοκρατίας. Στην επανάσταση του 1878 οι ενοικιαστές των κτημάτων της Μονής παρέδιδαν τρόφιμα και άλλα προϊόντα στους επαναστάτες και στους πρόσφυγες.

Το 1881-1882 έγινε μία εκτεταμένη συντήρηση στα κτήρια της Μονής. Η Μονή «εσυλήθη και κατεστράφη» και πάλι το 1940 από τα στρατεύματα κατοχής για να ανακαινισθεί πρόσφατα και να παραδοθεί και πάλι στην λατρεία.

Το καθολικό της Μονής βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του κτηριακού συγκροτήματος και διασώζει σπάνιες εικόνες καί ξυλόγλυπτα ενδεικτικά του μεγαλείου και της ακτινοβολίας της. Νοτιοανατολικά του καθολικού βρίσκεται το παρεκκλήσιο του Αγίου Λαζάρου. Το Μοναστήρι είναι κλεισμένο με περιτοίχισμα και διατηρεί πολλά εξαρτήματα. Στο κοιμητήριο της Μονής είναι ενταφιασμένος ο μακαριστός γέροντας πατήρ Μακάριος Πιταροκοίλης.

 

Ἀπολυτίκιον Πεντηκοστῆς. Ἦχος πλ. δ΄.

Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους, τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καὶ δι’ αὐτῶν, τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας· φιλάνθρωπε, δόξα σοι.

 

Πηγή: imph.gr

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ


Chat