ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΛΑΚΩΝΙΩΝ

Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος ιδρύθηκε από τον Νικηφόρο Σιγανό το 1623 στα Λακώνια Λασιθίου. Η Mονή, η οποία διέθετε μεγάλη ακίνητη περιουσία, βεβηλώθηκε από τους Τούρκους κατά την επανάσταση του 1866. Η Μονή σήμερα δεν έχει μοναχούς.

Ἀπολυτίκιον Πεντηκοστῆς. Ἦχος πλ. δ΄.

Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ δι’ αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι.

 

Πηγή: impeh.gr

 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ


Chat