ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΜΑ

Η Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου, που λέγεται και του ΑΡΜΑ, είναι κτισμένη σε πευκόφυτη περιοχή 8 χιλιόμετρα ανατολικά της κοινότητας Φύλλα, πιθανής πατρίδος του Μιαούλη, 20 χιλ. από την Χαλκίδα.

Από τα κτίσματά της, σώθηκε μόνο το Καθολικό, ενώ τα άλλα υπέκυψαν στη φθορά του χρόνου και τις καταστροφές. Δεν είναι τεκμηριωμένο το έτος ιδρύσεως της Μονής, αν και υποστηρίζεται το 1141. Επιγραφή εντοιχισμένη στην εξωτερική πλευρά του ανατολικού τοίχου φέρει ως έτος ιδρύσεως το ΖΡΜΕ = 7145 από κτίσεως κόσμου, δηλαδή το 1637.

Πιθανό είναι η ονομασία της Μονής (ΑΡΜΑ), να αποτελεί ηχητική παράφραση αυτής της ημερομηνίας (ΖΡΜΕ). Εξίσου όμως πιθανό είναι, το έτος αυτό (1637) να αγιογραφήθηκε ο νάρθηκας που είναι μεταγενέστερη προσθήκη στον κυρίως Ναό, σχήματος τετραγώνου, με τρούλο που στηρίζεται σε τέσσερις κίονες, οι οποίοι έχουν ληφθεί από αρχαίο ειδωλολατρικό ναό, όπως και άλλα υλικά.

Ο Ναός ανήκει στην κατηγορία των εγγεγραμμένων σταυροειδών μετά τρούλου και μάλιστα των συνθέτων τετρακιόνων. Στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, η Μονή του Αγίου Γεωργίου ήταν το πνευματικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής. Από τα σπλάχνα της προήλθε ο εθνεγέρτης της τουρκοκρατούμενης Ευβοίας, ο Επίσκοπος Ευρίπου και πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου Νεόφυτος Αδάμ. Πίσω από την κόγχη του ιερού Βήματος βρέθηκαν θαμμένα μέσα σε άγιο Ποτήριο, τυλιγμένο με επιτραχήλιο, τίμια λείψανα αγνώστων Αγίων.

Πηγή: www.imchalkidos.gr

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ


Chat