Ι Ε Ρ Α   Μ Ο Ν Η   Α Γ Ι Ο Υ   Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ   Σ Ε Λ Λ Ι Ν Α Ρ Ι

 

Απολυτίκιο Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου

Ἦχος δ’.
Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής, καὶ τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστής, ἀσθενούντων ἰατρός, βασιλέων ὑπέρμαχος, Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

 

Περιοχή: Βραχάσι

Το Μοναστήρι βρίσκεται σε μία δύσβατη, με πλούσια βλάστηση, λίγα νερά και απότομες βουνοπλαγιές περιοχή, πάνω στον εθνικό δρόμο που συνδέει το Ηράκλειο με τον Άγιο Νικόλαο. Η παράδοση θέλει το μοναστήρι, που τελευταία έχει εξελιχθεί σε σημαντικό προσκύνημα με έντονη κατά το πρόσφατο παρελθόν κοινωνική προσφορά, ερημητήριο στο οποίο κατέφευγαν κατά καιρούς ασκητές. Ο παλαιός ναός του Αγίου Γεωργίου είναι μονόχωρος καμαροσκεπής με οξυκόρυφη καμάρα μικρών διαστάσεων, κτίσμα, πιθανόν, του 16ου αιώνα.

ΠΗΓΗ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ


Chat