Ι Ε Ρ Α   Μ Ο Ν Η   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Σ Μ Ο Υ   Τ Η Σ   Θ Ε Ο Τ Ο Κ Ο Υ   Κ Ο Υ Φ Η Σ   Π Ε Τ Ρ Α Σ

 

Απολυτίκιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Ἦχος δ’.
Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό Κεφάλαιον, καί τοῦ ἀπ᾽ αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις· ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται, καί Γαβριήλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται. Διό καὶ ἡμεῖς σὺν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.

 

Περιοχή: Βρύσες

Η Μονή, που βρίσκεται και αυτή στους πρόποδες του όρους Καβαλαρά, πολύ κοντά στη Μονή Κρεμαστών, ιδρύθηκε στις αρχές του 17ου αιώνα όπως προκύπτει από συμβόλαιο της Μονής Αρετίου. Δέν είναι εξακριβωμένο αν η Μονή ήταν αρχικά στη θέση που βρίσκεται σήμερα. Πολύ κοντά, στα βόρεια της σημερινής Μονής σώζονται ερείπια παλαιού ναού σε κοιλότητα βράχου, που ίσως θα δικαιολογούσε και την ονομασία Κουφή Πέτρα.

ΠΗΓΗ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ


Chat