Ι Ε Ρ Α   Μ Ο Ν Η   Ζ Ω Ο Δ Ο Χ Ο Υ   Π Η Γ Η Σ   Β Ι Δ Ι Α Ν Η Σ

 

Απολυτίκιο Ζωοδόχου Πηγής

Ήχος α’.
Ο ναός σου Θεοτόκε ανεδείχθη παράδεισος, ως ποταμούς αειζώους αναβλύζων ιάματα ώ προσερχόμενοι πιστώς, ως Ζωοδόχου εκ Πηγής, ρώσιν αντλούμεν, και ζωήν την αιώνιον, πρεσβεύεις γαρ συ τω εκ σου τεχθέντι, Σωτήρι Χριστώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

 

Περιοχή: Οροπέδιο Λασιθίου

Βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά του οροπεδίου Λασιθίου. Ιδρύθηκε από τον Μεθοδίο Περάκη μετά το 1841 πάνω στα ερείπια παλαιότερου Nαού Mονής καί σε έκταση που ανήκε σε Μετόχι της Λασιθιώτικης οικογένειας των Βίδων. Κατά την επανάσταση του 1866, η Μονή πλήρωσε το δικό της τίμημα στον απελευθερωτικό αγώνα, καθώς «επυρπολήθη και απετεφρώθη». Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, ο ηγούμενος της Μονής Δωρόθεος εκτελέστηκε στην Αγιά Χανίων, λόγω της αγωνιστικης του δράσης. Το 1991 το μοναστήρι ανοικοδομήθηκε στεγάζοντας στους χώρους του και παράρτημα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.

ΠΗΓΗ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ


Chat