ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ

Η Παλαιά Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Τιμίου Προδρόμου βρίσκεται Ν.Α. της Δεσφίνας και σε απόσταση περίπου 5-6 χιλιομέτρων. Η τοποθεσία που έχει χτιστεί είναι μιά χαράδρα δύσβατη μέχρι απρόσιτη και λέγεται «Δρυμώνας», κτηματική περιφέρεια της Δεσφίνας. Είναι κτίσμα στους χρόνους των Παλαιολόγων επί Ανδρονίκου 1376-1379, του 13ου ή 14ου αιώνα. Κατά της περίοδο της Εθνικής Επανάστασης του 1821, το μοναστήρι αυτό δοξάστηκε σε μεγάλο βαθμό. Σε αυτή την Ιερά Μονή πρωτοεμόνασε ο εθνεγέρτης της Ρούμελης Δεσπότης,Ησαΐας Επίσκοπος Σαλώνων και φιλοξένησε στις μοναχικές τάξεις σε νεαρά ηλικία τον Αθανάσιο Διάκο τον μετέπειτα ήρωα της Μάχης της Αλαμάνας. Και ο στρατηγός Μακρυγιάννης στα Απομνημονεύματά του γράφει πολλά για το παλιό αυτό μοναστήρι, ως ευλαβής προσκυνητής του την περίοδο εκείνη.

Η Νέα Μονή Τιμίου Προδρόμου Δεσφίνας ιδρύθηκε το 1873 και βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Δεσφίνας Αντίκυρας , ανατολικά της Δεσφίνας και σε απόσταση 35-40 λεπτών περίπου πεζοπορώντας. Άρχισε να λειτουργεί μεταξύ του 1975-1878 όταν πραγματοποιήθηκε η οριστική εγκατάλειψη της παλαιάς Ιεράς Μονής από τους μοναχούς της και εγκαταστάθηκαν στην νεοσύστατη Μονή Προδρόμου. Τους λόγους τής γενομένης αυτής μεταβολής τότε (κατάργηση παλαιάς και ίδρυση νέας) δεν τους γνωρίζουμε επακριβώς, όμως η παράδοση ομιλεί για θέμα υγείας των μοναχών και ότι εξέλιπε ο λόγος μιας αυστηρής απομόνωσής τους πλεόν, μετά την απελευθέρωση του έθνους το 1821, που είχε πολλές δυσάρεστες συνέπειες, όπως στη διαβίωσή τους, στην προμήεθια κυρίως σε τρόφιμα για τη συντήρηση των μοναχών, καθώς και σε διάφορες άλλες απαραίτητες εξυπηρετήσεις της παλαιάς αυτής Ιεράς Μονής.

Το νέο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου της Δεσφίνας λειτούργησε επί σειρά ετών με πλήρη θεοσέβεια (1875-1952), 77 χρόνια χωρίς αντιξοότητες. Το 1952 με ενέργειες της προϊσταμένης Ι. Μητρόπολης Φωκίδος, στην οποία υπάγεται η εν λόγω Μονή, συνεχωνεύθη με την Ι. Μ. Προφήτου Ηλιού της περιφέρειάς μας, που βρίσκεται πλησίον του χωριού Χρισσό και έκτοτε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος της Δεσφίνας αποτελεί μετόχι του Προφήτου Ηλίου. Υπό την νέα αυτή παρουσία του ουδέποτε εγκαταλείφθηκε από τους πολυάριθμους πιστούς του, αντίθετα βοηθείται και υποστηρίζεται συνεχώς από αυτούς, και κυρίως από τους κατοίκους της Δεσφίνας, πάντοτε, βέβαια με τις ευλογίες της Ιεράς Μητρόπολης Φωκίδος.

Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Ἦχος β΄.

Μνήμη δικαίου μετ᾽ ἐγκωμίων, σοὶ δὲ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου Πρόδρομε, ἀνεδείχθης γὰρ ὄντως καὶ Προφητῶν σεβασμιώτερος, ὅτι καὶ ἐν ῥείθροις βαπτίσαι κατηξιώθης τὸν κηρυττόμενον. Ὅθεν τῆς ἀληθείας ὑπεραθλήσας, χαίρων εὐηγγελίσω καὶ τοῖς ἐν ᾄδῃ, Θεὸν φανερωθέντα ἐν σαρκί, τὸν αἴροντα τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, καὶ παρέχοντα ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Πηγή: Εκκλησία της Ελλάδος

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ


Chat