ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ

Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, που είναι νεοσύστατη, βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δημοτικού Διαμερίσματος Λαφυστίου του Δήμου Λεβαδέων. Απέχει 6 χλμ. από την πόλη της Λειβαδιάς. Η Μονή υπήρξε μετόχιον της Ιεράς Μονής Οσίου Σεραφείμ Δομβούς. Το 2007 έγινε η ανασύσταση της Μονής και άρχισε να λειτουργεί ως ανδρώα. Η Ιερά Μονή εορτάζει στις 29 Αυγούστου.

Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Ἦχος β΄.

Μνήμη δικαίου μετ᾽ ἐγκωμίων, σοὶ δὲ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου Πρόδρομε, ἀνεδείχθης γὰρ ὄντως καὶ Προφητῶν σεβασμιώτερος, ὅτι καὶ ἐν ῥείθροις βαπτίσαι κατηξιώθης τὸν κηρυττόμενον. Ὅθεν τῆς ἀληθείας ὑπεραθλήσας, χαίρων εὐηγγελίσω καὶ τοῖς ἐν ᾄδῃ, Θεὸν φανερωθέντα ἐν σαρκί, τὸν αἴροντα τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, καὶ παρέχοντα ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Πηγή: www.voiotosp.blogspot.com

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ


Chat