ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΜΠΟΡΣΙΩΝ

Κοντά στις ιστορικές Μυκήνες βρίσκεται ο οικισμός Μπόρσια. Εκεί από τις αρχές του 15ου αιώνα μ.Χ. και σίγουρα προ της Αλώσεως δημιουργήθηκε η ανδρώα Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου. Μετά από πολλές διακυμάνσεις στο δυναμικό της Μονής αυτή απετέλεσε πνευματικό καταφύγιο στα δύσκολα χρόνια του Ελληνικού ξεσηκωμού, στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Ξεχωριστή θέση στην Ιστορία της Μονής κατέχει η θρυλική μάχη των Δερβενακίων. Στις 26 Ιουλίου 1822 στα στενά των Δερβενακίων, κοντά στη Νεμέα, οι Τούρκοι υπέστησαν δεινή ήττα, χάνοντας πάνω από 3.000 άνδρες. Η μεγάλη και νικηφόρος έκβασή της άφησε πίσω της λάφυρα και ανεκτίμητα λοιπά οφέλη αφού η Επανάσταση όχι μόνο είχε διασωθεί, αλλά είχε αποκτήσει ισχυρά θεμέλια, χάρη στο σχέδιο και την τακτική του Γέρου του Μοριά.

Το 1978 με συνοδική απόφαση, η Ι. Μονή γίνεται γυναικεία. Αν την επισκεφτείτε, εκτός της γαλήνης που θα πάρετε φεύγοντας, μην παραλείψετε να αναζητήσετε και το περίφημο αγνότατο μέλι που οι μοναχές με πολλή αγάπη και φυσική γνώση φτιάχνουν για να οικονομούνται.

Η Ι. Μονή ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Αργολίδος.

Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Ἦχος β΄.

Μνήμη δικαίου μετ᾽ ἐγκωμίων, σοὶ δὲ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου Πρόδρομε, ἀνεδείχθης γὰρ ὄντως καὶ Προφητῶν σεβασμιώτερος, ὅτι καὶ ἐν ῥείθροις βαπτίσαι κατηξιώθης τὸν κηρυττόμενον. Ὅθεν τῆς ἀληθείας ὑπεραθλήσας, χαίρων εὐηγγελίσω καὶ τοῖς ἐν ᾄδῃ, Θεὸν φανερωθέντα ἐν σαρκί, τὸν αἴροντα τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, καὶ παρέχοντα ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Πηγή: Σύλλογος Φίλων Περιηγητών

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ


Chat