ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΚΕΡΑ ΚΑΡΔΙΩΤΙΣΣΑ)

Η Μονή βρίσκεται σε μία κατάφυτη πλαγιά της Δίκτης. Αρχικά ήταν μετόχι της Μονής Αγκαράθου. Μετά από ενέργειες, όμως, των αδελφών Παύλου, Αλεξάνδρου, Θεοδοσίου και Μαρίας Μαγγανάρηδων έγινε σταυροπηγιακή και απέκτησε μεγάλη περιουσία. Ο ναός είναι δίκλιτος και έχει οἰκοδομηθεί σε διαδοχικές φάσεις με χρονολογία ολοκλήρωσής του τον 15ο αιώνα. Διατηρεί τοιχογραφικό διάκοσμο του 14ου αιώνα, ξυλόγλυπτο τέμπλο του 19ου αιώνα και πολλές φορητές εικόνες του 18ου αιώνα.

Η ονομασία της Μονής «Καρδιώτισσα» οφείλεται σε παλαιότατη εικόνα της Παναγίας, γνωστή με το όνομα αυτό. Η εικόνα, έργο του Αγίου Λαζάρου που μαρτύρησε επί εικονομαχίας, κατά την παράδοση μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη όπου την τελευταία φορά αλυσοδέθηκε σε μαρμάρινη στήλη. Αλλά και πάλι, ως εκ θαύματος, επανήλθε στο μοναστήρι μαζί με την μαρμάρινη στήλη που και σήμερα υπάρχει στον περίβολο της Μονής. Βορειοδυτικά της Μονής υπάρχει ένας μεγάλος βράχος, η Αποτύπωση, με μία φυσική παράσταση που θυμίζει τη μορφή της Παναγίας. Εκεί πιστεύεται ότι ακούμπησε η εικόνα, όταν μεταφερόταν μόνη της από την Κωνσταντινούπολη.

Ἀπολυτίκιον Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου. Ἦχος δ΄. 

Ἡ γέννησίς σου Θεοτόκε, χαρὰν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ· ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ λύσας τὴν κατάραν, ἔδωκε τὴν εὐλογίαν· καὶ καταργήσας τὸν θάνατον, ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωὴν τὴν αἰώνιον.

Πηγή: imph.gr

 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ


Chat