ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ

Η Ι.Μ. Αγίας Τριάδος είναι κτισμένη στις πλαγιές του όρους Οξυά, σε υψόμετρο 800μ., νοτιοδυτικά του χωριού Δρακότρυπα. Από το άλλοτε μοναστηριακό συγκρότημα σήμερα σώζεται μόνο το καθολικό. Τα υπάρχοντα ιστορικά στοιχεία για την μονή είναι περιορισμένα και προέρχονται κυρίως από ένα πατριαρχικό σιγίλιο του 1743. Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, υπήρχε ήδη στην ίδια θέση ένα «πτωχόν μοναστηράκι» τιμώμενο επ’ ονόματι της Αγίας Τριάδος το οποίο, λόγω της εγκατάλειψης και της φθοράς του χρόνου, είχε μεταβληθεί σε ερείπια. Μετά από δεκαετίες εγκατάλειψης, σήμερα στη Mονή διαβιεί μοναστική κοινότητα.

Σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή, η ιστόρηση του ναού έγινε το 1758, με έξοδα του ηγουμένου Ιωσήφ και του μοναχού Διονυσίου, από το ζωγράφο Θεόδωρο Ιερέα από την Αγιά Λάρισας. Επίσης αναφέρονται τα ονόματα οκτώ μοναχών, στοιχείο που δείχνει μία ζώσα και δυναμική μοναστική κοινότητα. Μία ομάδα μνημείων συγγενεύουν εικονογραφικά και τεχνοτροπικά με τη ζωγραφική του. Οι τοιχογραφίες σώζονται στο μεγαλύτερο τμήμα τους σε αρκετά καλή κατάσταση, εκτός από ένα τμήμα, στη δυτική κεραία, που έχει καταπέσει.

Στο εικονογραφικό πρόγραμμα του ναού, εκτός των καθιερωμένων σκηνών Ευχαριστιακού περιεχομένου στο Ιερό περιλαμβάνονται ο Χριστολογικός και ο Θεομητορικός κύκλος, που κυρίως αναπτύσσονται στις κεραίες του σταυρού, ο Ακάθιστος Ύμνος, ο βίος του Προδρόμου, θέματα της Παλαιάς Διαθήκης και σκηνές όπως η Αναστύλωση των εικόνων.

Ἀπολυτίκιον Πεντηκοστῆς. Ἦχος πλ. δ΄.

Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ δι’ αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι.

 

Πηγή: imthf.gr

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ


Chat