ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΓΥΘΕΙΟΥ

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον χρόνο ιδρύσεως. Βρίσκεται στο Γύθειο, κοντλα στην πόλη, πάνω σε ύψωμα.

Ο ναός είναι βασιλική, αφιερωμένος στους Αγίους Πάντας.

Ήταν γυναικεία Μονή. Διά Β. Δ. από το 1947 μέχρι το 1992, οπότε και έκλεισε ελλείψει μοναζουσών. Πρόσφατα έγινε μετόχι της Μονής «Παναγίας της Γιάτρισσας». Ο δρόμος είναι βατός και η Ιερά Μονή υπάγεται στην Ιερά Μητρόπολη Γυθείου και Οιτύλου.

Πηγή : Ορθόδοξα Ελληνικά Μοναστήρια του Δημητρίου Θ. Κόκορη

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ


Chat